Helaas niet klikbaar om spam te voorkomen:

Zet dit adres ook maar niet in je adresboek,

want het kan veranderen, als er toch spam binnenkomt!

 


Sorry can't be clicked to avoid spam:

Better not keep this one in the address book,

because I'll change it as soon as spam starts to come in !